De therapie.

 

1e onderzoek

Als u uw kind aanmeldt ga ik eerst een onderzoek doen. Dit zijn testen op het gebied van schrijven, tekenen en motorische ontwikkeling. Na de toets kan ik zien hoe ik de leerling de beste hulp kan bieden en maak ik een handelingsplan. Dit plan wordt met de ouders besproken en dan kiezen de ouders of zij hun kind definitief aanmelden voor behandeling.

 

De lessen

De leerling mag elke week een uur komen.

Soms mag dat onder schooltijd, maar ook na schooltijd kan de leerling komen.

De lessen bestaan uit:  Contact en evaluatie

Na ongeveer 10 lessen neem ik weer een onderzoek af en bespreek ik met de ouders de voortgang. Is er al iets veranderd, heeft de leerling baat bij de lessen, zijn de ouders tevreden?

 

Duur van de therapie

Het is gebleken dat de meeste kinderen ongeveer een jaar therapie nodig hebben.

In de schoolvakanties stoppen de lessen.

 

DE THERAPIE

Copyright © 2010 Ans van Zuijlen Alle rechten voorbehouden

Kosten

Het eerste onderzoek:

Het uitwerken van de testen en het overleg met de ouders:           € 40,00
Les van 1 uur:    € 25,00

Kosten


Het eerste onderzoek:


Het uitwerken van de testen en het overleg met de ouders:                    € 40,00

Les van 1 uur:       € 25,00